Leidinggeven in de praktijk

9 augustus 2016

Uitdagingen omzetten in mogelijkheden!

Een leidinggevende of coach heeft doelstellingen. Men weet wat er van hen wordt verwacht.

Maar weten hun medewerkers dat ook?

Als leidinggevende is men afhankelijk van de resultaten die de medewerkers leveren. Daarnaast is hij of zij hier ook verantwoordelijk voor.

 • Hoe krijgt een leidinggevende de medewerkers geïnspireerd, gemotiveerd en zo ver dat zij als team dezelfde doelstellingen willen bereiken?
 • Hoe krijgt hij of zij de medewerkers in beweging?
 • Hoe gaan de leidinggevenden hen daarbij helpen?

Na deze training heeft u antwoord op al deze vragen en nog meer.


Resultaat

 • Ondersteunen van de medewerkers bij hun eigen ontwikkeling
 • Ontwikkelen van eigen visie op coachen
 • Inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten
 • Bekend zijn met het verschil tussen mensgericht en resultaatgericht coachen en de persoonlijke voorkeur
 • Bekend zijn met het verschil tussen coachen en leidinggeven en dit gedifferentieerd weten toe te passen
 • In staat zijn om op een inspirerende manier het team in beweging te krijgen

Doelgroep

Leidinggevenden en coaches op alle niveaus


Programma

In deze training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Mensgericht en resultaatgericht coachen
 • Vraagtechnieken en luistervaardigheden
 • Coachactiviteiten en coachkwaliteiten
 • Typologieën
 • Bepalen en uitvoeren van afdelingsdoelstellingen
 • Feedback geven en coachen in de praktijk
 • Sociale en communicatieve vaardigheden
 • Vertrouwen winnen en impact hebben
 • Inzicht in kwaliteiten en valkuilen
 • Praktijksituaties en -voorbeelden

Duur

4 dagen