Scan

9 augustus 2016

Salescom Solutions zorgt ervoor dat iedere training exact aansluit op de door u gestelde doelen. Maar alleen daarmee zijn we er nog niet. Dit is pas mogelijk wanneer ook exact in kaart is gebracht wat het niveau en de kwaliteiten zijn van uw medewerkers.

Dit wordt onder andere gedaan middels een Scan.

Voorafgaand aan het trainingstraject gaat de trainer in gesprek met de leidinggevende, maar ook met diverse medewerkers die deelnemen aan het traject.

Hierbij wordt gekeken naar de attitude van de medewerkers, de bedrijfscultuur, de sfeer op de afdeling en natuurlijk naar het gemiddelde niveau en behoeften op het gebied van competenties. Dit alles zodat de training exact aangepast wordt aan het niveau en de behoefte van de specifiek te trainen groep medewerkers en tevens aansluit op door u gestelde doelen.


Resultaat

Inzicht in wat er werkelijk speelt op een afdeling en input voor de training. Niveau en attitude bepaling.


Programma

Tijdens een scan wordt er op de werkvloer meegekeken of meegeluisterd.

Na de scan zullen de resultaten uitvoerig met u worden besproken en aan de hand hiervan zal het uiteindelijke trainingsprogramma worden vastgesteld.


Duur

Afhankelijk van de groepsgrootte.