Train de Trainer

9 augustus 2016

Heeft u ook wel eens het gevoel dat uw trainers het niet slecht doen, maar dat er meer uit te halen valt? Dat het rendement uit de training hoger zou kunnen liggen?

Of verzorgen uw leidinggevenden wel eens een training met betrekking tot kennis maar ontbreken nog de juiste didactische vaardigheden?

In deze training krijgt men inzicht en kennis met betrekking tot het geven van een training in een klantcontact omgeving. Na de training is de trainer onder andere in staat om cursisten te enthousiasmeren en te motiveren. Hij of zij leert om te gaan met het groepsproces en leert bezwaren om te buigen.


Resultaat

 • Het neerzetten van een stimulerende training
 • Toepassen van didactische processen
 • Vertalen van de theorie naar de praktijk
 • Het afstemmen van de leersituatie op het groepsproces
 • Toepassen van verschillende werkvormen en begeleiding hiervan
 • Het geven van effectieve feedback
 • Omgaan met lastige groepsprocessen

Doelgroep

Startende trainers in een klantcontactomgeving.


Programma

In deze training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het omgaan met diverse leerstijlen
 • Het maken van een draaiboek
 • Toepassen van diverse werkvormen
 • Het werken met een Plan van Aanpak
 • Feedback geven
 • Presentatievaardigheden
 • Groepsprocessen
 • Praktijksituaties en -voorbeelden

Duur

Afhankelijk van gewenste resultaat