Training on the job

9 augustus 2016

Verankering en verbetering in de praktijk!

Training on the job kan plaatsvinden als een op zichzelf staand traject, maar ook aansluiten op het voorafgaande trainingstraject.

Soms is trainen in een groep namelijk niet de juiste keuze. Dit kan het geval zijn wanneer medewerkers moeten werken aan onderling verschillende doelstellingen. In dat geval kan gekozen worden voor een op zichzelf staand coaching traject. Dit zodat er continue kan worden ingezoomd op de persoonlijke doelstellingen.

Ook kan training on the job worden ingezet als onderdeel van een trainingsprogramma na afloop van de klassikale trainingen.

Belangrijk is dat de in de trainingen behandelde stof wordt geïntegreerd in het dagelijks handelen. Het leren houdt niet op na het volgen van de trainingen, dan begint het pas. Om uw prestaties nog verder te verbeteren levert individueel werken aan uw verbeterdoelstellingen nog meer succes op.


Resultaat

De observaties en feedback helpen u om met een gezond kritisch perspectief op uw eigen gedrag te reflecteren, uw presentatie te verbeteren en uw sterke kanten optimaal te benutten. U werkt, leert en verbetert tegelijk! On the job merkt u dat u gemakkelijker en met meer plezier betere prestaties levert.


Duur

Afhankelijk van gewenst resultaat en behoefte.