Train de trainer

Haal het beste uit je trainer!

Heb je ook wel eens het gevoel dat je trainers het niet slecht doen, maar dat er meer uit te halen valt? Dat het rendement uit de training hoger zou kunnen zijn? Of verzorgen jouw leidinggevenden wel eens een training met betrekking tot kennis, maar ontbreekt het aan de juiste didactische vaardigheden?

In deze training krijgen deelnemers inzicht en kennis over het geven van een training in een klantcontactomgeving. Na de training is de trainer onder andere in staat om cursisten te enthousiasmeren en te motiveren. Hij of zij leert om te gaan met het groepsproces en leert bezwaren om te buigen.

Deelnemers zullen na deze training:

  • Een stimulerende training neerzetten
  • Weten hoe zij de koppeling van de training naar de gewenste resultaten moeten maken
  • Didactische processen kunnen toepassen
  • De vertaling maken van de theorie naar de praktijk
  • De leersituatie op het groepsproces afstemmen
  • Verschillende werkvormen toepassen en deze effectief begeleiden
  • Effectieve feedback geven
  • Kunnen omgaan met lastige groepsprocessen

Geïnteresseerd?