Werkwijze

21 juni 2016

Voortraject

Scan

Het draait niet om trainen alleen. Vanuit het gewenste resultaat gaan wij terug naar de huidige situatie. Waar staan de medewerkers en de leidinggevenden nu? Wat is hun niveau met betrekking tot vaardigheden en wat is hun attitude? Wij maken een nulmeting; een startpunt, zodat wij weten wat er nog moet gebeuren om dit gewenste resultaat te bereiken. Dit is de eerste scan.

Tevens wordt er tijdens de scan gekeken naar de processen en middelen binnen de organisatie. In hoeverre zijn deze ondersteunend aan de medewerkers en hun leidinggevenden en aan het gewenste resultaat?


Programma

Vanuit hier wordt het programma opgebouwd. Dit kan bestaan uit advies, coaching en/of training. In het team wordt het gezamenlijke resultaat uitgezet, de verwachtingen worden aangegeven en vanuit daar bouwen we het ideale programma op.

Er wordt een trainingsprogramma op maat ontwikkeld. Veelal zal er in groepsverband worden getraind. Echter, hierbij zal nooit het individu uit het oog worden verloren. Ook personal coaching bestaat tot de mogelijkheden. De vele individuen creëren immers uiteindelijk het gezamenlijke bedrijfsresultaat.

Uitvoering

Klassikale trainingen

Tijdens de trajecten wordt er zowel klassikaal als on the job getraind.

Tijdens de klassikale trainingen wordt er gewerkt met een groepsgrootte van maximaal 8 medewerkers. Dit om ervoor te zorgen dat men het individu niet uit het oog verliest en er een zo hoog mogelijk rendement uit de trainingen wordt behaald.

Tussen de trainingsdagen ligt altijd een praktijkperiode. Tijdens deze periode kunnen de medewerkers met het geleerde, de tussenopdracht en met hun persoonlijke ontwikkelpunten aan de slag. Dit zorgt ervoor dat er zo gericht mogelijk gewerkt kan worden tijdens de opvolgende trainingsdagen.


On the job trainingen

Aansluitend op de gezamenlijke trainingen wordt er gewerkt met on the job trainingen. De medewerkers worden individueel gecoacht tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Hier wordt ook altijd de leidinggevende bij betrokken.

Borging

Plan van aanpak

Vervolgens sluiten wij af met een Plan van Aanpak. Per medewerker wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. Dit wordt besproken met de medewerker en de leidinggevende, want de leidinggevende speelt een grote rol bij de verankering van het geleerde in de praktijk.


Evaluatie

Tevens vindt er ook nog een algemene evaluatie plaats. Bij de evaluatie gaat het om de training zelf, de ervaringen van de deelnemers en het uiteindelijke resultaat voor de onderneming. Bij langere trajecten vinden uiteraard ook tussentijdse evaluaties plaats.

Het is natuurlijk de bedoeling dat de training een blijvend effect heeft.

Bij borging heeft de leidinggevende een cruciale rol. Daarom wordt de leidinggevende al bij de start van het traject betrokken. Hij of zij moet weten wat zijn medewerkers getraind krijgen en vervolgens zal hij of zij hen in de praktijk verder begeleiden (o.a. bij hun plan van aanpak).

Praktijkgericht en interactief

Onze trainingen zijn praktijkgericht. De dagelijkse praktijk van de deelnemers geldt als uitgangspunt. Er wordt voortdurend met praktijkcases gewerkt en de theorie wordt direct vertaald naar concreet gedrag in de dagelijkse praktijk. Tijdens de trainingen wordt er voortdurend gewerkt met opdrachten, vraaggesprekken en rollenspellen. De theorie geldt hierbij als ondersteuning.

Door de groepsgrootte van maximaal acht personen krijgt men een persoonlijke, intensieve benadering en is er continue voldoende ruimte voor de individuele deelnemer alsmede voor het grotere geheel. Ook leert men op deze manier intensiever van eigen en van elkaars fouten.