Werkwijze

Stap 1

Start van het
traject

De start bestaat uit een goed gesprek: hoe staat je bedrijf ervoor, wat zijn de gewenste resultaten, wat vinden jouw klanten van jou en hoe zitten je medewerkers in de wedstrijd?
Vervolgens volgt de scan, hierbij kijken wij naar de aanwezige processen en middelen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met de medewerkers en wordt er in de praktijk meegeluisterd met de gesprekken die zij voeren met hun klanten.

Stap 1

Start van het
traject

De start bestaat uit een goed gesprek: hoe staat je bedrijf ervoor, wat zijn de gewenste resultaten, wat vinden jouw klanten van jou en hoe zitten je medewerkers in de wedstrijd?
Vervolgens volgt de scan, hierbij kijken wij naar de aanwezige processen en middelen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met de medewerkers en wordt er in de praktijk meegeluisterd met de gesprekken die zij voeren met hun klanten.

Het ideale traject

Van hieruit volgt het advies over het best passende traject, dat kan bestaan uit training, coaching en/of consulting. Een traject gaat over het leren van vaardigheden, maar vooral over het toepassen van die vaardigheden in de praktijk. Alles is zoveel mogelijk gericht op de praktijk in jouw organisatie, zodat het ook direct herkenbaar is voor de deelnemers. Daarnaast komt de attitude van de medewerkers aan bod. Wanneer zij wel kunnen, maar niet willen, zal er namelijk nog steeds niets veranderen. Daarom wordt dit altijd meegenomen in het traject.

Stap 2
Stap 2

Het ideale traject

Van hieruit volgt het advies over het best passende traject, dat kan bestaan uit training, coaching en/of consulting. Een traject gaat over het leren van vaardigheden, maar vooral over het toepassen van die vaardigheden in de praktijk. Alles is zoveel mogelijk gericht op de praktijk in jouw organisatie, zodat het ook direct herkenbaar is voor de deelnemers. Daarnaast komt de attitude van de medewerkers aan bod. Wanneer zij wel kunnen, maar niet willen, zal er namelijk nog steeds niets veranderen. Daarom wordt dit altijd meegenomen in het traject.

Stap 3

Borging

Bij een traject zijn alle lagen van de organisatie betrokken. De directie om duidelijk te krijgen wat de missie en visie zijn en wat van de medewerkers verwacht wordt. De managers/leidinggevenden om de training te kunnen borgen. En tot slot de medewerkers, die nieuwe vaardigheden en inzichten leren. Door de organisatie als geheel te bekijken, bereik je het resultaat dat jij wilt bereiken

Stap 3

Borging

Bij een traject zijn alle lagen van de organisatie betrokken. De directie om duidelijk te krijgen wat de missie en visie zijn en wat van de medewerkers verwacht wordt. De managers/leidinggevenden om de training te kunnen borgen. En tot slot de medewerkers, die nieuwe vaardigheden en inzichten leren. Door de organisatie als geheel te bekijken, bereik je het resultaat dat jij wilt bereiken

Lange termijn resultaten

Bij de oplossingen van Salescom Solutions staat het langdurige resultaat voorop. Jouw medewerkers en leidinggevenden leren niet zomaar wat verkooptechnieken of gespreksvaardigheden. Ze ontdekken hun individuele kwaliteiten en leren die optimaal in te zetten. Ze leren ook de verbinding aan te gaan met elkaar, met leidinggevenden en vooral met de klant.

Stap 4
Stap 4

Lange termijn resultaten

Bij de oplossingen van Salescom Solutions staat het langdurige resultaat voorop. Jouw medewerkers en leidinggevenden leren niet zomaar wat verkooptechnieken of gespreksvaardigheden. Ze ontdekken hun individuele kwaliteiten en leren die optimaal in te zetten. Ze leren ook de verbinding aan te gaan met elkaar, met leidinggevenden en vooral met de klant.

Stap 5

Meer omzet -
meer maatwerk

De trajecten van Salescom Solutions zijn maatwerk. We kijken samen goed naar wat de organisatie nodig heeft om meer klanten - en dus meer omzet - te krijgen. Wat heeft een team nodig om klanten aan zich te verbinden? Wat hebben medewerkers nodig om in het team optimaal te functioneren? Processen, doelen, vaardigheden, maar bovenal mensen staan centraal. Door de eigen verhalen van medewerkers te gebruiken, worden de trajecten voor iedereen herkenbaar. Dat maakt elk traject uniek en afgestemd op jouw organisatie. Je behaalt het resultaat dat jíj nodig hebt.

Stap 5

Meer omzet -
meer maatwerk

De trajecten van Salescom Solutions zijn maatwerk. We kijken samen goed naar wat de organisatie nodig heeft om meer klanten - en dus meer omzet - te krijgen. Wat heeft een team nodig om klanten aan zich te verbinden? Wat hebben medewerkers nodig om in het team optimaal te functioneren? Processen, doelen, vaardigheden, maar bovenal mensen staan centraal. Door de eigen verhalen van medewerkers te gebruiken, worden de trajecten voor iedereen herkenbaar. Dat maakt elk traject uniek en afgestemd op jouw organisatie. Je behaalt het resultaat dat jíj nodig hebt.

Vraag de gratis
scan aan

Ben jij ook benieuwd hoe effectief jouw sales of klantenservice afdeling is?
Hoe de medewerkers nu echt scoren wanneer het gaat om hun vaardigheden op het gebied van sales
en klantbeleving?

Vraag dan de gratis Scan aan
1. Samen bepalen wij welke medewerkers deelnemen aan de scan
2. Ik kom een dagdeel bij jullie langs en voer de scan uit
3. Na afloop vindt direct een evaluatiegesprek plaats waarin ik jou inzicht geef hoe jij jouw medewerkers nog beter kan laten presteren.

Tevens wordt er ook gekeken naar de processen
en ondersteunende middelen en ontvang je ook hier feedback over.
Wat wordt er onder andere onderzocht:

  • Welke motivatoren houden de medewerkers gemotiveerd?
  • Hoe staat het met de vaardigheden van de medewerkers (leidinggevenden, trainers, etc.) op het gebied van sales en klantbeleving.
  • Zijn (sales)processen effectief en efficiënt ingericht?
  • Is de managementinformatie met betrekking tot processen en wijzigingen tijdig en volledig beschikbaar?
  • Is extra training nodig?

Vraag de gratis
scan aan

Ben jij ook benieuwd hoe effectief jouw sales of klantenservice afdeling is?
Hoe de medewerkers nu echt scoren wanneer het gaat om hun vaardigheden op het gebied van sales
en klantbeleving?

Vraag dan de gratis Scan aan
1. Samen bepalen wij welke medewerkers deelnemen aan de scan
2. Ik kom een dagdeel bij jullie langs en voer de scan uit
3. Na afloop vindt direct een evaluatiegesprek plaats waarin ik jou inzicht geef hoe jij jouw medewerkers nog beter kan laten presteren.

Tevens wordt er ook gekeken naar de processen
en ondersteunende middelen en ontvang je ook hier feedback over.
Wat wordt er onder andere onderzocht:

  • Welke motivatoren houden de medewerkers gemotiveerd?
  • Hoe staat het met de vaardigheden van de medewerkers (leidinggevenden, trainers, etc.) op het gebied van sales en klantbeleving.
  • Zijn (sales)processen effectief en efficiënt ingericht?
  • Is de managementinformatie met betrekking tot processen en wijzigingen tijdig en volledig beschikbaar?
  • Is extra training nodig?