Hoe maak je van een team… een team?

Een hecht team is een sterke motivatie en stimulans in het werk. Maar hoe maak je van een groep individuen een hecht team? Medewerkers halen veel voldoening uit het samen bereiken van doelstellingen. Om goed te kunnen samenwerken, is de juiste manier van werken en de juiste mindset nodig. Alleen door er dagelijks bewust mee bezig te zijn, breng je een team tot topprestaties.

Wat is er nodig voor een topprestatie? Goede en open communicatie is belangrijk, maar ook een gevoel van veiligheid in de groep. Medewerkers moeten in staat zijn elkaar aan te spreken op gedrag, zodat het team inderdaad die topprestatie neer kan zetten.


Deelnemers zullen na deze training:

  • Een hechter team vormen en beter naar elkaar luisteren
  • Voortaan samen voor de resultaten gaan en niet als individu
  • In staat zijn elkaar aan te spreken op gedrag
  • Een draagvlak hebben voor commitment op diverse doelen
  • Meer openheid ervaren en elkaar beter leren kennen
  • Meer onderling vertrouwen hebben
  • Meer begrip hebben voor elkaars situatie en manier van communiceren

Geïnteresseerd?