Great things never come from comfort zones

Wij starten pas echt met leren en ontwikkelen wanneer wij buiten onze comfort zone treden. Binnen onze comfort zone voelen wij ons prettig, op ons gemak. En wanneer je dan een training start, of wanneer je wordt gecoacht, dan wordt jou ineens gevraagd om deze veilige plek te verlaten.

Vaak wordt er gezegd dat we bang zijn voor verandering, om buiten die comfort zone te treden. Echter, vaak zijn we niet zozeer bang voor de verandering, maar juist bang om die veilige zone te verlaten. Heel menselijk natuurlijk.

En dit is dan ook de uitdaging wanneer je als organisatie een verandering wilt zien, wanneer je nieuwe resultaten wilt bereiken. Hoe maak je die nieuwe zone, dan toch veilig genoeg, zodat jouw mensen het ook echt aandurven om zich verder te ontwikkelen.

Praat je hier wel eens over met jouw medewerkers?

Want vaak is het niet eens zo moeilijk om nieuwe vaardigheden aan te leren, dat lukt meestal wel. Echter, vaak zijn er (niet bekende) belemmeringen aanwezig, waardoor ze de veilige comfort zone niet durven te verlaten en waardoor mensen dus niet verder ontwikkelen.

Wil jij echt stappen maken met jouw organisatie? Ga in gesprek, kom er achter wat er รฉcht leeft en wat jouw medewerkers eventueel tegenhoudt om verder te ontwikkelen.