Coaching op Attitude van enorme invloed op het resultaat

Mijn trajecten gaan verder dan alleen maar training op vaardigheden.

Ik train op gedragsontwikkeling zodat de resultaten uit de training nog groter worden.

1 van de factoren die de gedragsontwikkeling beรฏnvloedt is de attitude.

Wat is dat nu attitude?

Attitude betekent houding. En deze houding wordt beรฏnvloedt door jouw overtuigingen / opvoeding / normen en waarden / ervaringen / emoties etc. Alles wat je in het leven hebt meegemaakt.

Bij attitude gaat het erom wat je houding is naar de ander of naar de situatie. Jij vindt er namelijk iets van. En dit beรฏnvloedt het gedrag dat je laat zien.

In mijn trainingen leg ik hier dan ook veel nadruk op. Je kunt iemand wel leren hoe vraagtechnieken toe te passen, maar wanneer daar nog een drempel zit, een bepaalde attitude / belemmerende overtuiging. Dan zal iemand dit niet op de juiste manier gaan toepassen.

Ook voor leidinggevenden is dit gegeven van groot belang. Ga eens een stap verder in jouw coachings. Coach niet alleen op vaardigheden, of kennis, maar vraag eens door. Waarom doet iemand wat hij doet, waarom vindt iemand er iets van, waarom wil iemand iets niet doen etc.

In hoeverre coach jij al op deze dieperliggende laag?